Nhà ảo thuật làm thế nào để khiến 1 đồng xu 'đi xuyên' qua kính