Hệ điều hành di động dựa trên Linux - Plasma Mobile

Giới thiệu điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành di động Linux - Plasma Mobile.