Chàng trai treo người lơ lửng trên ngọn cao hàng chục mét để cưa cây