Hai em bé nói chưa sõi nhưng vẫn gọi video 'tám chuyện' như đúng rồi