Chuyện lạ | giếng nước bốc cháy, dập mãi không tắt