Gậy selfie dài hàng chục mét như gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không