Overview of Eyefi Mobi with Eyefi Cloud - Quản lý ảnh và video trên đám mây

Eyefi Mobi for iOS là ứng dụng tổ chức, đồng bộ và sao lưu toàn bộ ảnh hay video độ phân giải gốc từ Camera Roll hay thẻ nhớ Eyefi Mobi Pro lên dịch vụ đám mây Eyefi Cloud thông qua thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn.