CUKCUK.VN - Tính năng cho nhân viên lễ tân - Tính năng cho nhân viên lễ tân

Tính năng này giúp nhân viên lễ tân không bỏ sót mọi yêu cầu đặt chỗ.