Cảnh sát giải nguy cho chó, được con vật nhảy lên ôm chầm