Pha 'vượt ngục' khó tin của cậu bé khiến phụ huynh tròn mắt