Cơ chế hình thành và sức mạnh hủy diệt của sóng thần