Chú chó tham gia trào lưu nhảy khi xe ôtô đang chạy cực điệu nghệ