Hướng dẫn chia sẻ bài đăng lên Story Instagram của mình

Hiện nay, người dùng Instagram có thể chia sẻ bài viết của người khác trên Bản tin của mình. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng đón xem video hướng dẫn chia sẻ bài đăng lên Story Instagram của mình.