Chỉ dùng 1 chiếc ô và đứng trên bờ, người đàn ông câu được cả kg cá dưới sông