Kiểm tra lỗi chính tả bằng Grammarly trên Chrome

Grammarly là một trong những phần mềm kiểm tra lỗi chính tả phổ biến nhất hiện nay. Ngoài máy tính, chúng ta còn có thể cài đặt Grammarly cho Chrome để soát lỗi chính tả.