Cầu thủ nhận thẻ đỏ ngay sau khi mới vào sân 5 giây