Cảnh người đàn ông tự lao đầu vào ô tô ở Chương Mỹ, Hà Nội