Cần cẩu Liebherr LR 13000 nâng 3 cần khác cùng một lúc