Cậu bé cụt 2 chân 1 tay thỏa nguyện chơi bóng cùng thần tượng