Cách thiết lập font chữ mặc định trong Excel 2016 - Thiết lập font chữ mặc định trong Excel

Bạn không thích font chữ mặc định trên Excel 2016, cho dù đã thay đổi nhưng mỗi khi khởi động lại "lại đâu vào đấy". Điều này khiến bạn rất bực mình. Phải làm sao đây?