Cách thêm giây đồng hồ trên thanh Taskbar Windows 10

Video hướng dẫn cách thay đổi đồng hồ hệ thống và cách thêm giây đồng hồ trên thanh Taskbar Windows 10.