Cách hủy liên kết ví điện tử Moca trên Grab

Sau khi liên kết ví điện tử Moca trên Grab chúng ta hoàn toàn có thể hủy liên kết thẻ ngân hàng với ví Moca rất nhanh chóng và dễ dàng. Việc liên kết với tài khoản ngân hàng là quy định bắt buộc nếu muốn ví điện tử hoạt động, chúng ta có thể liên kết thêm thẻ hoặc hủy bỏ thẻ nếu không muốn sử dụng nữa. Hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây để việc liên kết hay hủy liên kết ví điện tử Moca trở nên dễ dàng.