Dạy Toán 4 - Hỗ trợ dạy Toán 4

Dạy toán 4 là phần mềm mô phỏng toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa Toán lớp 4, được thiết kế cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy trên lớp, cũng như cha mẹ học sinh hướng dẫn con em mình ở nhà. Với 173 chủ đề kiến thức giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa.