Cách chuyển dữ liệu từ Google Docs sang Google Drive -   Copy dữ liệu Google Docs vào Google Drive không dùng phần mềm

Đưa dữ liệu từ Google Docs sang Google Drive là cách để đồng bộ dữ liệu trực tiếp từ Google Docs sang các dịch vụ khác như Dropbox hay MultCloud.