Bị chuột cắn tai, mèo kêu la thảm thiết cầu cứu người