Official Trailer 60 secs - Game Biệt đội cảm tử bảo vệ thành phố Gotham

Tham gia ngay tựa game hành động giả tưởng Batman: Arkham Underworld for iOS để quản lý lực lượng Biệt đội cảm tử, điều khiển quân đội chiến đấu chống lại kẻ thù nhằm lập lại trật tự cho thành phố Gotham.