Bắt chim khổng lồ to hơn cả người bằng chiếc bẫy không thể đơn giản hơn