Cách dùng công cụ Shape trong Adobe Illustrator

Sử dụng phím tắt M hoặc nhấp vào công cụ Shape trong Menu Tool, bạn có thể tạo hình chữ nhật, hình chữ nhật bo tròn góc, hình tròn, đa giác, ngôi sao.