Khi tông đơ và kéo rơi vào tay những thợ cắt tóc nhí này