Điểm mới ở Acronis True Image 2018

Linh hoạt cho mọi chiến thuật. Đã được kiểm chứng về tốc độ nhanh nhất và đáng tin cậy hơn trước. Đó là tất cả ưu điểm vượt trội của phần mềm sao lưu dữ liệu Acronis True Image.