Mèo lao tới vồ chuột và diễn biến “điên rồ“ sau đó