27 phụ nữ Mỹ lao khỏi máy bay lập kỷ lục nhảy dù thế giới