26 iPhone, MacBook bị cướp trong chưa đầy một phút