100 new iOS 11 features changes! - Tính năng mới trên iOS 11

iOS 11 sẽ ra mắt người dùng toàn cầu vào mùa thu này. Hãy cùng khám phá 100 tính năng mới thú vị trong video tổng hợp này!