Xóa và phục hồi dữ liệu trên Google Drive

Nếu không may lỡ tay xóa nhầm dữ liệu trên Google Drive, chúng ta vẫn có cách khôi phục lại chúng mà không cần sử dụng tới bất kỳ phần mềm nào.