Cách xem lại "ngày này năm xưa" trên tất cả các mạng xã hội - Cách dùng phần mềm Timehop

On this day (Ngày này năm xưa) là một trong những tính năng vô cùng thú vị trên mạng xã hội Facebook, được đông đảo người dùng yêu thích. Bởi thông qua đó, bạn có cơ hội hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ cách đây nhiều năm.