World War III Black Gold Trailer

World War III: Black Gold là game chiến thuật thời gian thực khốc liệt đến từ nhà phát hành game Topware Interactive. Game World War III: Black Gold sẽ tái diễn cuộc chiến tranh dựa trên một số đế quốc hùng mạnh có thực về thời kỳ khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới.