World of Final Fantasy PC Announcement Trailer

Trong khoảng thời gian này vào năm ngoài, World of Final Fantasy đã có mặt trên bộ điều khiển PS4 và máy cầm tay PS Vita. Hiện tại, Square Enix đã xác nhận phiên bản cho máy tính với ngày ra mắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2017.