Vô hiệu hóa ứng dụng iPhone không cần phần mềm - Không cho ứng dụng trên iPhone, iPad hoạt động