Hướng dẫn dùng Script trong Roblox Studio

Roblox Studio cung cấp sẵn nhiều tài nguyên giúp người dùng viết kịch bản. Đầu tiên luôn là Roblox Wiki bởi nó là nguồn thông tin chính thức do chính nhà phát triển lập và chỉnh sửa. Bạn sẽ tìm thấy ở đây hàng loạt hướng dẫn dễ hiểu về cách làm việc với Lua của Roblox.