Video ôtô húc đuôi BMW rồi tự "ngã chỏng vó lên trời"