Vì sao chạm tay vào quả cầu điện 200.000V không giật?