Underwater Explosions at 120,000fps The Slow Mo Guys - Cận cảnh vụ nổ dưới mặt nước được ở tốc độ 120.000 khung hình/giây cực kỳ ấn tượng