Tròn mắt với màn múa bài “thần sầu” của chàng trai ....cụt tay