Trận tử chiến giữa mèo và rắn độc. Con nào sẽ chiến thắng?