CUKCUK.VN - Tính năng cho nhân viên chạy bàn - Tính năng cho nhân viên chạy bàn

Giúp nhân viên chạy bàn theo dõi tức thời món chế biến xong, để trả món kịp thời, đúng bàn khách gọi.