Thót tim xem cảnh sát dùng trực thăng và súng ống bắn thẳng xe tội phạm