Thót tim người phụ nữ lao thẳng vào xe bồn và cái kết khó tin