Thót tim cuộc thi 'đi bộ trên bầu trời' cách mặt đất hơn 1km