Thiếu nữ Nhật Bản kinh hãi vì bị chơi khăm trong thang máy